• Hotline

  • 0932.92.88.56

line
  • Văn phòng

  • 11 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

line
Liên Hệ

Liên Hệ

Bất Động Sản Căn Hộ Việt
Địa chỉ: 11 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0932.92.88.56
Email: nghihuynh2312@gmail.com
Thông tin liên hệ